NB Denne siden oppdateres ikke så ofte som ønskelig, men følg med her.
Her er noen lenker til saker og ting som skjer framover. Det er ingen påmeldinger til de kursene du ser nedenfor gjennom Oslo T'ai Chi Ch'uan, du må henvende deg gjennom din lærer eller direkte til den som holder kurset.
Om du syns det ikke skjer så mye her om dagen, følg med på denne siden og på våre Facebook-sider.


Sommerleir i regi av Arnkjell Joleik og Nordisk Tai Chi Chuan Forening - på Isøre, på Sjælland 20. - 26. juli 2020 - se også foreningens Facebook-side.

Nordisk tai chi chuan forening og Arnkjell Joleiks kurs i Tai Chi Chuan og annet i København. Sommerleir i regi av Klas Larson og Svenska Tai Chi Institutet - på Ãspõ helt syd i Skåne 26.juni - 5.juli 2020.

AVLYST Klas Larson holder dessuten en ny Tai Chi Chuan workshop 14. - 15. mars 2020 i Oslo for alle med tidigere erfaring.
Sted: TRAFO, Hovinveien 1
Kursavgift: 1800 NOK / betaling skjer på kurset.
Tid: Begge dager kl 9.30-17.00

Kurset er et samarrangemang med Oslo Tai Chi Chuan.
Kontakt Klas Larsson om påmelding, informasjon og kursprogram, og andre spørsmål herKontakt Oslo Tai Chi Chuan her